Aktivity

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
mar 20, 2022

Započali sme tohtoročnú sezónu archeologickým výskumom v priestore horného nádvoria. Spravili sme s dobrovoľníkmi dve zisťovacie sondy na overenie výšok a štruktúry vrstiev. Postupne začneme zarovnávať nádvorie, čím sa vytvorí priestor pre ľudí, lavičky a tak podobne. Pridajte sa...

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
sep 28, 2021

Zbalili sme všetko lešenie a pekne po očistení upratali do skladu pre ďalšiu sezónu, čím sme zavŕšili ukončenie murárskej sezóny. Večer sme si spravili valné zhromaždenie, prebrali rôzne organizačné veci a drvili spoločenské hry. V nedeľu sme strávili prehadzovaním kôp kameňa, čo...

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
sep 13, 2021

  1. víkendovka 10. - 12.9. 2021 a naši najlepší zamestnanci na svete 🥰 , ktorí svedomito a oduševnene tlačia ťažkú a špinavú prácu vpred v počte 5 ks z úradu práce. Za 2 týždne kompletne dokážu premurovať 7m úsek, čo v sebe skrýva jeho rozobratie do pevného muriva (aj 4 rady kameňov...