Hrad Tematín

Stručne o hrade

Tematín bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo-dolomitovom podloží temena bočnej rázsochy vybiehajúcej západne od Bezovca medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou. S výškou 600 m nad morom nepatrí medzi najvyššie položené hrady Slovenska, ako sa často tvrdí, no napriek tomu zostáva výraznou dominantou Stredného Považia patriacou do katastra obce Lúka. Postavený bol v okolo roku 1250, vlastnili ho významé rody ako Ujlakiovci, Thurzovci a Berčéniovci. Hrad prešiel vo svojej histórii masívnymi prestavbami a jeho zánik sa datuje do obdobia okolo roku 1730. Odvtedy chátral a v roku 2007 ho začalo opravovať občianske združenie Hrad Tematín.

Fakty

  • Rok postaveniaokolo 1250
  • Rozloha2000 m2
Ako sa zúčastniť

Občianske Združenie Hrad Tematín

Občianske Združenie Hrad Tematín založila v roku 2007 skupina študentov spolu s priateľmi a známymi, ktorí sa postarali o záchranu hradu. Na jar v roku 2008 sa začali intenzívne práce na kosení a pílení zelene v hrade. Do roku 2014 sa pracovalo prevažne počas víkendov a od roku 2014 sa OZ odhodlalo zapojiť do projektu „Obnova kultúrneho dedičstva za pomoci nezamestnaných“, ktorú spolu realizovalo Ministerstvo kultúry a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Sezónni pracovníci pracovali na hrade 6 až 7 mesiacov v roku a počas víkendov ich striedali dobrovoľníci. V roku 2021 bol projekt s nezamestnanými zrušený pre nízku prioritu nového ministra. Odvtedy hrad prešiel znova do režimu výlučne dobrovoľníkov. Práce na hrade sú financované prostredníctvom darov, príspevkov, 2% z dane, menších projektov a dotácie Ministerstva Kultúru.

Archeologický výskum

Výskum na hrade Tematín prebieha od roku 2010 a zameriava sa na najnevyhnutnejšie miesta porušené statickými poruchami, miesta nevyhnutnej konzervácie, či miesta nevyhnutne potrebné pre záchranné práce na hrade. Vykonáva sa pod dohľadom licencovaných archeológov, krajského pamiatkového úradu a historických architektov. Všetky kopáčske aktivity sa robia výhradne ručne bez použitia ťažkých mechanizmov. Výsledky výskumov pomáhajú rekonštruovať život našich predkov na tomto mieste a zároveň nám pomáhajú lepšie pochopiť postupnú prestavbu hradu. Tieto informácie tiež pomáhajú určiť rozsah a spôsob konzervačných zásahov. Nájdené nálezy sa katalogizujú a prechádzajú do správy príslušného múzea. Po dokončení expozičných priestorov bude časť z týchto nálezov vystavená priamo na hrade.

Cieľ záchrany hradu

Cieľom je uchovanie a ochrana pôvodných originálnych častí formou konzervácie a čiastočná obnova nevyhnutných prvkov. Nedochádza k výstavbe nových budov na základoch starých, pretože ich formu nepoznáme. Nezachovali sa žiadne vyobrazenia ani písomnosti, ktoré by nám jasne povedali ako vyzerali technické detaily. Jeho pozícia v spoločnosti a prírodnom prostredí predurčuje, že bude skromným vzdelávacím a prezentačným areálom v nádhernej prírode. Prostredníctvom viacdňových kurzov sa ľudia vzdelávajú v rôznych historických remeslách a uchovávajú tak dobové techniky, ktoré sa dnes nenávratne strácajú.

Pomáhajú nám a veľmi si ich vážime