O združení

Združenie združuje fyzické i právnické osoby za účelom záchrany kultúrneho dedičstva - predovšetkým hradu Tematín.

Sme skupina ľudí, ktorá trávi svoj čas záchranou a zveľaďovaním kultúrneho dedičstva. Vznikli sme na sklonku roku 2007 z iniciatívy niekoľkých vysokoškolských študentov, ktorí boli krásou hradu a jeho miesta v prírode hlboko oslovení.

Čas bežal a aj ľudia v združení sa striedali, čo je bežný jav v skupinách na dobrovoľnej báze. Pár skalných však ostalo a po rokoch to vzali ako za svoje životné povolanie. To najdôležitejšie čo sme sa na hrade naučili je trpezlivosť, neúnavná práca a ignorovanie negatívnych vplyvov a postojov tých, ktorí tomu nerozumejú. Na začiatku roku 2015 sme sa rozhodli pomôcť obci Očkov v záchrane ich pravekej mohyly, ktorá je unikátnym miestom stredoeurópskeho významu.

Založenie

Študenti v roku 2007

Cieľ

Záchrana kultúrneho dedičstva. Cieľom je cesta. Priateľstvo, dobrý čas pri správnej veci.

Kto všetko

Laici i odborníci a všetci sú si rovní.

Veková kategória

18 - kým sila stačí

Výplata

Nocľah na hrade, jedlo z jedného kotla, miesto pri ohni, noví ľudia.

Odbornosť

Všetko pod dohľadom odborníkov, pamiatkárov, archeológov, architektov, statikov...