Aktivity

Mojmir
jún 16, 2022

Predĺžená víkendovka bola hlavne o schodisku. Pobrali sme si dovolenku v práci a učení sa na štátnice a šup na hrad. Schodisko na mieste a teraz pracujeme na jeho dokončovaní. Obrovská poklona pred dobrovoľníkmi a remeselníkmi z firmy. Firma Brukos - výrobca nám poskytol zľavu, a...

Mojmir
jún 09, 2022

Sumár fotografií z aktivít v počas mesiaca. Pracovali sme na archeologickom výskume na nádvorí, príprava základu pre prístupové schodisko do severného paláca, dovoz a prenos dreva na skryté prestrešenie severného paláca, kde bude expozícia a množstvo servisných a prípravných prác...

Mojmir
mar 20, 2022

Započali sme tohtoročnú sezónu archeologickým výskumom v priestore horného nádvoria. Spravili sme s dobrovoľníkmi dve zisťovacie sondy na overenie výšok a štruktúry vrstiev. Postupne začneme zarovnávať nádvorie, čím sa vytvorí priestor pre ľudí, lavičky a tak podobne. Pridajte sa...