Aktivity

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
apr 30, 2023

Zrealizovali sme 3 víkendovky a počas týždňa sme pracovali v malom počte aby sme zachovali kontinuum. Započali sme archeologický výskum v západnej miestnosti severného paláca. Zahasili sme vápno na murárske práce, vyrobili novú rampu na vysipanie hliny za hrad a pripravili niekto...

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
mar 31, 2023

Zahájili sme sezónu síce skôr opravou náradia a strojov počas februára ale naplno sme začali víkendovkami v Marci. Všetká príprava konštrukcií ako aj príprava archeologických sond na tento rok, odvoz odpadu a rôzne prípravné aktivity.

Fotografie nájdete TU

IMG_6664 – kópia.jpg
Mojmir
jan 09, 2023

📸💛 Milí naši priatelia a podporovatelia, najbližšie týždne sa s Vami budeme obzerať za uplynulým rokom cez obľúbené fotografie "pred a po". Toto je 1. diel fotiek zo seriálu "Tematín 2022" 🙂

🏰 Severný palác - budúce expozičné priestory. Naša práca spočívala v postupnom osádzaní s...