FAQ

otázky ohľadne dobrovoľníctva

Od kedy ste na hrade ?

Občianske združenie bolo na hrade Tematin založené v roku 2007. Od tohto roku sa počíta pôsobenie na záchrane tejto kultúrnej pamiatky.


Ako sa dostávate na hrad ?

Väčšinou cez obec Hrádok autom po lesnej ceste ale aj pešo z Bezovca.


Vy na hrade aj spíte ?

Áno počas víkendových brigád a letných táborov na hrade aj spíme.

otázky ohľadne prác

Do akej miery chcete hrad zrekonštruovať ?

Hrad už nebudeme opravovať do pôvodného stavu.
V súčasnosti je zrúcanina hradu torzálnou architektúrou a taký aj ostane. Prvoradé je zakonzervovať existujúce murivá aby sa zabránilo ich ďalšej degradácii a ohrozeniu návštevníkov uvoľnenými kameňmi. Ďalším cieľom je vytvoriť v areáli hradu také priestory, ktoré sa budú využívať na prezentáciu histórie hradu a zázemie pre ďalšie napredovanie opráv a údržby hradu.


Akú maltu používate ?

Na hrade používame čistú vápennú maltu bez použitia cementu. Je to tradičná metóda, ktorá je overená rokmi preto vieme, že o jej pevnosť sa báť nemusíme. Cement do malty nepridávame z dôvodu, že má iné vlastnosti ako pôvodný materiál a v konečnom dôsledku by pôvodnému murivu škodil a urýchlil by jeho degradáciu.


Budete robiť aj strechy ?

Áno, strechy budeme robiť a pár sme ich už aj spravili avšak nebudú tradičné šikmé s presahom ale zapustené s miernejším sklonom. Takýto prístup sme zvolili preto, že nemáme dôveryhodné zdroje, podľa ktorých by sme vedeli ako strechy pôvodne vyzerali a tiež vybudovaním skrytých striech nenarušíme torzálny charakter hradu.

otázky ohľadne histórie

Používali sa na hradoch signálne ohne ?

Vzhľadom na to, že veže hradov mali šikmé strechy pokryté dreveným šindľom by bolo veľké riziko, že si podpália vlastný hrad, takže skôr nie.


Boli na hrade tajné chodby do dediny alebo na iné hrady ?

Nie, hrad je celý postavený na skalnom podloží a pri jeho stavbe využívali tvar skalného masívu a upravovali ho v minimálnom rozsahu. Razenie tajných tunelov v skalnom masíve by bolo príliš náročné.