Hrad

Vítame Vás na hrade Tematín

ruine stredovekého hradu v nádherných vrchoch Považského Inovca, prístupnej za symbolický príspevok 1 eur/osoba na opravu hradu. Otváracia doba nepretržitá.

Stredoveký hrad z 13. storočia vysoko v horách Považského Inovca opravujú dobrovoľníci z občianskeho združenia skrze rôzne projekty už od roku 2007. Postup prác napreduje aj vďaka prostriedkom získaným od darcov, podpore Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto stránka je pre šetrenie financií len informatívna. Neustály servis, aktualizácie, licencie stoja nemalé peniaze. Pre sledovanie aktivít združenia odporúčame sledovať nás na Facebooku alebo Instagrame.

Krátka história hradu Tematín

Po tom, ako uhorský magnátsky rod Turzovcov vymrel po meči, získali v roku 1638 kráľovskou donáciou celé hradné panstvo Tematín a richnavské hradné panstvo významní moravskí šľachtici Ján a Ondrej Rottalovci, Július Fitter s manželkou a František Šándor s manželkou Katarínou Rottalovou. Neskôr jednotlivé časti hradu striedali majiteľov a postupne patrili Čákiovcom, Berényovcom, či Berčényovcom, spomedzi ktorých bol známy predovšetkým Mikuláš, keďže patril ku generálom stavovských povstaní Františka II. Rákóciho. Ten sa na hrade údajne narodil. Po potlačení povstania a stíhaní Mikuláša hrad v roku 1710 poškodili cisárske vojská. Napriek tomu niektoré jeho časti slúžili naďalej, o čom svedčia písomnosti z roku 1716. Do roku 1721 sa datuje posledná písomná správa o hrade. Ide o súpis majetku a píše sa v ňom, že na hrade už dohromady nič nie je a ani ho už nestráži posádka.

Na základe archeologického výskumu vieme, že prvé murované časti hradu boli vybudované okolo roku 1250. Zhruba o 50 rokov neskôr hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, avšak nezachovali sa o tom žiadne písomnosti. Do tohto obdobia spadá aj výstavba veľkej obrannej veže, ktorá bola postavená okolo roku 1311. Hrad Tematín sa po prvýkrát spomína v písomnostiach z roku 1347, keď ho kráľ Ľudovít I. daroval predkovi rodu Ujlaki – Vavrincovi Tótovi z Raholca, nitrianskemu, valašskému a šopronskému županovi. V roku 1524 panovníckou donáciou kráľa Ľudovíta II. Jagelovského hrad pripadol rodu Turzovcov z Betlanoviec, a to konkrétne miestodržiteľovi Alexiovi (Alexejovi) Turzovi. Išlo o veľkú majetkovú donáciu, ktorou získal zadlžené panstvo Červený Kameň a spolu s ním hradné panstvá Hlohovec, Šintava a Tematín.

Hrad je prístupný za symbolické euro, ktoré použijeme na jeho záchranu.