Združenie

Kto sme?

Sme skupina ľudí, ktorá trávi svoj čas záchranou a zveľaďovaním kultúrneho dedičstva na dvoch miestach – hrade Tematín a pravekej mohyle pri Očkove. Vznikli sme na sklonku roku 2007 z iniciatívy niekoľkých vysokoškolských študentov, ktorí boli krásou hradu a jeho miesta v prírode hlboko oslovený. Čas bežal a aj ľudia v združení sa striedali, čo je bežný jav v skupinách na dobrovoľnej báze. Pár skalných však ostalo a po rokoch to vzali ako za svoje životné povolanie. To najdôležitejšie čo sme sa na hrade naučili, je trpezlivosť, neúnavná práca a ignorovanie negatívnych vplyvov a postojov tých, ktorí tomu nerozumejú. Na začiatku roku 2015 sme sa rozhodli pomôcť obci Očkov v záchrane ich pravekej mohyly, ktorá je unikátnym miestom v stredoeurópskych rozmeroch.

Práce vykonávame pod dohľadom špičkových odborníkov z mnohých vedných disciplín. Každý plánovaný úkon, ktorý vedie k záchrane , je starostlivo diskutovaný s príslušnými úradmi. Realizované práce sú v súlade so statickým posudkom autorizovaného stavebného inžiniera a následne sú kontrolované pamiatkovým úradom.

Nie je Vám osud našich pamiatok ľahostajný rovnako ako nám?

Čo a prečo to robíme?

Konzervujeme národnú kultúrnu pamiatku.

Znamená to, že robíme úkony potrebné na zachovanie hradu Tematín spolu s jeho autenticitou a integritou. Nesnažíme sa úplne opravuť jeho objekty, ale chrániť ich pred ďalšou deštrukciou.

V čom je hodnota pamiatky?
Hodnota pamiatky je v jej originálnosti. Niečo, čo postavili ruky našich predkov. Oni poukladali kamene do múrov, oni tu žili a aj umierali.

Prečo neopravujeme hrad do podoby jeho dávnej slávy?
Nezachovali žiadne historické fotografie, náčrty, či iná dokumentácia, akákoľvek rekonštrukcia do “pôvodnej” podoby, by bola len romantickou predstavou a priniesla by iba veľa novotvarov (nové nami vyfabulované konštrukcie založené na domnienkach), ktoré by nenávratne zničili originál.

Stručná ukážka postupu konzervácie hradu Tematín:

Udržiavame zeleň v areáli pamiatky.

Náletová zeleň svojím koreňovým systémom rozrušuje murivo. Z tohto dôvodu sme na začiatku z hradu odstránili 4 stromy s prierezom cca 50 cm a veľký počet menších porastov a krovín. Kosenie drobnej zelene je nutné vykonávať pravidelne hlavne v prvých rokoch po odstránení väčších porastov, nakoľko korene dlhé roky “bujneli” a ich postupné vysychanie je stále sprevádzané bohatým rašením nových výhonkov. Všetky tieto práce vykonávame podľa odporúčania botanikov a dendrológov, t.j. nekosíme celý hrad naraz a úplne. Špecifický prístup máme jednak k chráneným drevinám, ktoré sa presádzajú mimo areál hradu a taktiež k miestam s najväčším výskytom kvetov, ktoré sa kosia po ich vegetačnom období.

Archeologický výskum

Pod vedením autorizovaného archeológa je vykonávaný archeologický výskum. Nakoľko niektorí členovia sú vyštudovaní historici a archeológovia, táto oblasť nám nie je neznáma a je pre nás veľkým koníčkom. Vďaka výskumu sa máme možnosť ako prví dozvedieť unikátne skutočnosti prepisujúce súčasné skreslené poznatky a domnienky o histórii a stavebnom vývoji nielen hradu.

Prečo to robíme?

1. Máme k tomu vzťah

Toto miesto nás chytilo za srdce a časom sa nám stalo ozajstným domovom.

2. Vážime si dedičstvo

Ak chceme, aby si naše deti vážili to, čo po nás ostane, ukážme im ako si vážime my naše dedičstvo. Nie je to o peniazoch alebo o majetkoch, je to o kultúrnom dedičstve, zvykoch, tradíciach…

3. Realizujeme sa

Bola by škoda, aby v spoločnosti s inteligenciou neinteligentne zanikali dôkazy o inteligentnosti našich predkov.

4. Čo z toho máme?

Vedomie, že robíme niečo dobré nielen pre samých seba. V dnešnej dobe materializmu nie sme pochopení. Ten, kto robí niečo zadarmo a ešte aj do toho investuje svoj nielen voľný čas je v súčastnosti považovaný za blázna. Áno, svojím spôsobom sme blázni – hradári. Ľudia, ktorí v pote vlastnej tváre pracujú na záchrane niečoho, čo im nepatrí len pre dobrý pocit resp. pre vyšší princíp. Pre nás je to rovnaká záľuba ako golf, jachting či jazdectvo.

          Partia výborných ľudí, ktorí sa spoznali pri práci, nekonečné zážitky a príbehy, spoločné večerné rozpravy a diskusie pri ohni, spánok pod hviezdami a množstvo iného. Toto sú veci, čo nás napĺňajú viac ako stolička pri počítači, mäkká pohovka v obývačke pred televízorom, bezcieľne sa potulovanie kade-tade. Vedzte, že sme ľudia ako Vy. Musíme pracovať, aby sme sa uživili, chodíme s priateľmi na pivo či čaj, zažívame stres a hľadáme východiská. Hrad veľa pre nás vyriešil. Máme miesto, kde relaxujeme, zabúdame na to, čo sa deje tam dole v doline a tak sa z hradu vraciame nabudení a odhodlaní bojovať so stereotypom 21. storočia.
Je to pre Vás málo? Rozumieme. Nie každý dnes vie takto relaxovať.
Stačí Vám toto? Tak čo Vám bráni sa pridať? Nemáte na to čas alebo čosi iné? Nevadí, podporiť nás môžete čo i len pár starými doskami alebo vecami, čo by sme mohli využiť pri záchrane tejto jedinečnej pamiatky. Vopred vďaka.
null

Baška

Vek: 18 preč 🙂
Mesto: Pezinok
Dosiahnuté vzdelanie: Mgr. v štúdijnom odbore archeológia
Aktivita na hrade: Reklama združenia, získavanie sponzorov, pomoc pri tvorbe grantov, tvorba násteniek, posterov, fotografovanie, archeologický výskum, pomocné murárske práce a iné.

null

Klára

Vek: 18 preč
Mesto: Černá Ostrava
Povolanie: študentka histórie
Aktivita na hrade: Pomoc s archeologickým výskumom, riešenia organizácie akcií, pomoc so stravovaním, komunikácia, hľadanie nových dobrovoľníkov.

null

Maťo

Vek: 30 preč
Obec: Východná
Dosiahnuté vzdelanie: 
Mgr. v štúdijnom odbore ložisková geológia
Povolanie: Laboratórny technik geotechnického laboratória zemín a hornín
Aktivita na hrade: Návrh postupov, transport, murovanie, archeologický výskum, kosenie, práca s drevom, príprava stavebných materiálov, pomocné murárske práce, murárske práce a geotechnické skúšky  materiálov z hradu v laboratóriu.

null

Peter

Vek: 28 preč
Mesto: Trnava
Povolanie: Architekt
Aktivita na hrade: Komunikácia, sprevádzanie, pomocné práce, návrhy a vylepšenia, architektonické návrhy a dokumentácie.

null

Richard

Vek: 40 preč
Mesto: Piešťany
Povolanie: manager
Aktivita na hrade: Hľadanie zdrojov, komunikácia, archeologický výskum, sprevádzanie, pomocné práce, návrhy a vylepšenia.

null

Jozef

Vek: 50 preč
Mesto: Banka
Povolanie: “tajné”
Aktivita na hrade: Komunikácia, sprevádzanie, pomocné práce, návrhy a vylepšenia, archeologický výskum, dodávky pečených sacharidov.

null

Stando

Vek: 44 preč
Mesto: Prostejov
Povolanie: Front desk, Grand Hotel
Aktivita na hrade: Propagácia, hľadanie zdrojov a dobrovoľníkov, pomocné práce, predaj suvenírov.

 

null

Peter

Vek: 30 preč
Mesto: Kálnica
Povolanie:  Tesár a strojný inžinier
Aktivita na hrade: Murárske práce, tesárske práce, technické riešenia, projektovanie technických návrhov, hľadanie sponzorov, transport materiálu, objednávky a výpočet reziva a iné.

null

Alex

Vek: takmer 30
Mesto: Bernolákovo
Dosiahnuté vzdelanie: prerušené štúdium archeológie
Povolanie: HR
Aktivita na hrade: Realizácia grantov, transport, murovanie, archeologický výskum, kosenie, fotografovanie, video natáčanie, príprava famózneho jedla, skvelá pomoc vo všetkom.

null

Mojmír

Vek: 36 preč
Mesto: Piešťany
Dosiahnuté vzdelanie: Mgr. v štúdijnom odbore inžinierska geológia a hydrogeológia, Mgr. v štúdijnom odbore archeológia, prerušené doktorandské štúdium v Kodani
Povolanie: Veda a výskum
Aktivita na hrade: Návrh a realizácia grantov, koordinátor dobrovoľníkov, riadenie postupov, transport, murovanie, archeologický výskum, kosenie, správa stránky, tvorba posterov, fotografovanie, video natáčanie a iné.

Termíny brigád

Termíny nasledovných dobrovoľníckych akcií OZ Hrad Tematín

(právo na zmenu je vyhradené, preto prosím pozorne sledujte stránku, alebo sa informujte na e-mailovej adrese tematin(záv.)tematin.eu)

Zelené – dobrovoľnícke brigády

Modré – tábor medzinárodných dobrovoľníkov EHV

Ďalšie termíny priebežne doplníme, prípadne nás kontaktujte s dotazom, radi odpovieme.

Ako sa zúčastniť

Ako vyzerá priebeh akcie?

Dorazíme na hrad alebo na mohylu buď autami alebo pešo.

Ak je to víkendovka na hrade, tak sa ubytujeme v piatok v hradnej útulni a pripravíme si náradie a veci na ráno. V sobotu sa zobudíme, dáme si čaj či kávu (prípadne ide jeden s autom dole vyzdvihnúť niekoho) a pred 9:00 začíname pracovať. Pracujeme kým nám chuť a sila vystačí. Niekedy umierame od únavy už o 16:00 inokedy nás akosi zastaví až tma. Večer podľa počasia strávime pri ohni alebo pri spoločenských hrách v útulni. V nedeľu podokončujeme čo sa dá do cca 12:00 – 13:00 a začneme baliť.

Ak je to jednodňovka na mohyle, tak prídeme okolo 9:00 v sobotu a pracujeme cca do 16:00 a na večer buď ideme domov alebo ideme ešte na kofolu.

Čo budem robiť?

Prevažne ide o nasledovné práce: pomoc pri kopaní počas archeologického výskumu (kopanie, nakladanie, sitovanie, fúrikovanie a podobne), pomoc pri murárskych prácach (zbieranie a nosenie kameňa, miešanie malty, ťahanie kladky a podobne), práca s drevom (podľa potreby, pílenie, sekanie, hoblovanie, vŕtanie, klincovanie a podobne). Všetko sú to jednoduché práce. Po čase sa však môžete vypracovať na stredovekého murára, tesára či pomocného technika archeologického výskumu.

Čo je zabezpečené?

Zabezpečujeme stravu 3x denne, ubytovanie na posteliach s matracmi, prípadne transport na hrad z obce Hrádok, náradie a ochranné pomôcky. Jednoducho všetko, aby človek mohol prísť, zažiť užitočný čas v krásnom prostredí bez starosti o základné potreby. Ubytovanie je v kachľami vykurovanom priestore. Vybavená je kuchyňa s plynovým sporákom. K dispozícii je sprcha s teplou vodou a suché wc 60m pod hradom.

Ako sa zúčastniť brigády?

V prvom rade nás kontaktujte mailom alebo telefonicky, či na Facebook-u aby sme mohli pre vás zabezpečiť stravu, prípadne transport. Transport na hrad sa väčšinou dojednáva na sobotu ráno od reštaurácie Tomba v centre obce Hrádok (TU). Ak by ste si doniesli aj vlastnú stravu, PROSÍM, aj tak sa dopredu ohláste, že prídete. Podľa počtu ľudí sa totiž aj plánuje práca a na ňu sa nakupujú potrebné veci. Ak by bolo veľa ľudí bez ohlásenia, mohlo by sa stať, že sa budú nudiť, pretože na iné práce nebude dopravené vybavenie.

Kto sa môže zúčastniť?

Ktokoľvek od okolo 18 do 80 rokov akéhokoľvek povolania, vyznania, či politickej príslušnosti. Vzdelanie nehrá roľu a aj fyzická kondícia ak je podlomená môže hradu veľmi pomôcť inými prácami. Podmienkou je len otvorené srdce ochotné rešpektovať ľudí takých, akí sú aj keď nesúhlasia naše názory.

Čo si vziať?

Najdôležitejšie veci hradára:

1. spacák – v letných mesiacoch sa dá spokojne spať v tenkých spacákoch, ale ak je teplota v noci už okolo 10 stupňov, doporučujeme hrubší.

2. čelovka – lampa s popruhom na hlavu. Hrad nie je osvetlený a ku veľa veciam treba dve ruky, takže čelovka je skvelá vec.

3. pevnú obuv – hrad je kamenistý a členky po celom dni dostávajú zabrať. Najlepšia je vibramová obuv nad členok.

4. pracovné oblečenie – dĺžka podľa počasia a druhu práce. Základ je, aby to bolo niečo, čo keď rozdriapete  o klinec, vám nebude ľúto.

Ďalšie doporučené veci : hygienické veci, fľaša na vodu, krém na opaľovanie a na ruky, teplý variant oblečenia, ľahšia obuv na popracovný čas, koláče, proviant, fotoaparát…

V deň príchodu...

Na hrade nemáme vo zvyku si navzájom vykať. Sme na jednej lodi a ctíme si jeden druhého aj bez formálneho vyjadrovania sa. Nikto nie je niečo viac a ak sa tak niekto správa, jasne mu je povedané, že nie je na hrade vítaný rovnako ako keď niekto začne násilne slovne alebo fyzicky niekoho donucovať k vlastnej pravde. Pre nás má najvyššiu hodnotu na hrade práve spoločný čas a práca pre hrad je prostriedkom…niečo ako spojenie príjemného s užitočným.

Často kladené otázky

“Prečo to robíte?”

– Baví nás to, sme v prírode, realizujeme sa a zmysluplne trávime volný čas. Je to náš koníček. Zažívame množstvo príhod a náš život je naplnený.

 

“Čo z toho máte?”

– Skvelých priateľov na celý život, úžasné momenty mimo civilizáciu, pocit, že sme potrební a pokoj v duši, že sme iní.

 

“Akú maltu používate?”

– Čistú vápennú maltu, čiže vápno, voda a štrk.

 

“Koľko dávate cementu do malty?”

– Nepoužívame cement ani ako prímes.

 

“A to akože vydrží?”

– 700 rokov hradu svedčí, že áno a technologicky je to známa a overená vec.

 

“To vám padne, to treba zaliať betónom.”

– 🙂 to si mysleli aj súdruhovia za komunizmu a dnes sa za vysoké náklady ich dielo musí na hradoch odstraňovať. Našťastie Tematínu sa vyhli. Použiť betón na murivo s vápennou maltou je ako zavariť ocelovú trubku cínom. Dva priveľmi odlišné materiály s rozdielnou teplotnou roztiažnosťou aj pórovitosťou.

 

“Pridávate aj nejaké vajcia?”

– Nie, ale niekedy primiešavame popol, drvenú tehlu alebo vulkanický prach. Pomáha to vápnu lepšie tvrdnúť.

 

“Tá tehla to je nejaká oprava za komunistov?”

– Nie, tehla sa používa od čias rimanov avšak pre svoju vyššiu cenu nebola tak rozšírená. Hradby mesta Trnava sú staré ako hrad Tematín a sú celé z tehly, keďže dovážanie kameňa bolo nákladnejšie. Na hrade je však tehla použitá prvýkrát v rámci Thurzovských prestavieb hradu v 17 storočí približne 60-70rokov pred stratou svojej hlavnej funkcie.

 

“Vraciate kamene na ich pôvodné miesta?”

– Keby bol hrad pred svojím zánikom nafotografovaný detailne a keby bola zachovaná kompletná dokumentácia, možno by to bolo možné. Toto však nemáme a tak sa postupuje podľa návrhu metodikov s odobrením návrhu pamiatkovým úradom.

 

“Ten penovec je zďaleka?”

– Nie, je z miestnych zdrojov neďaleko hradu.

 

“Chcete to celé zrekonštruovať?”

– Naším cieľom je hrad zakonzervovať a pri tom niektoré prvky rekonštruujeme. Takže hrad zostane romantickou ruinou naďalej a dúfame,  čo najdlhšie.

 

“Prečo to nezbúrate a nepostavíte na novo?”

– Vysoká historická hodnota nie je len v tvare hradu, ale v jeho originalite. Originalita muriva je v tom, že to robili ľudia pred storočiami. Hrad by prestal byť historickou pamiatkou, ale by bol už len historickou napodobeninou.

 

“Našli ste niečo zaujímavé?”

– Každý artefakt dotvára naše poznanie o dávnom živote našich predkov, preto je všetko zaujímavé. Inak tehly zo zlata, truhlice dukátov, či drahokamy sme už dávno rozpredali :D.