September a október 2019

Pracovali sme na dokončovaní murárskych prác vo východnom paláci tak aby sme do konca roku dokázali upraviť nivelety jednotlivých miestností. Pokračovali sme v archeologickom výskume v severnom paláci, kde sme našli neuveriteľné množstvo nálezov keramiky.

Fotky k článku nájdete TU.