Mohyla Ockov

Očkovská mohyla je unikátnou pamiatkou medzinárodného významu.

Očkovská mohyla

Očkovská mohyla je unikátnou pamiatkou medzinárodného významu. Bol tu pochovaný náčelník velatickej kultúry (mladšia doba bronzová, r. 1250 – 1000 p.n.l.), okolo mohyly sa našlo pohrebisko z mladšej roby rímskej (2. – 4. st.), bol tu vybudovaný renesančný kaštieľ rodu Ocskay (Očkaj) z ktorého ostala stáť časť pivnice, kde je expozičná miestnosť (momentálne v prestavbe) a za druhej svetovej vojny tu boli vybudované dva nemecké bunkre ako gulometné hniezda brániace v postupe spojeneckých vojsk.

História areálu mohyly

Národná kultúrna pamiatka Očkovská mohyla je jedinečné miesto, kde sa stretáva história hneď niekoľkokrát. Dá sa povedať, že je dôkazom prítomnosti ľudí od najstarších dôb ľudskej spoločnosti – paleolitu, na čo poukazujú nálezy kamenných nástrojov v okolí mohyly.

Neskoršie v blízkosti mohyly prebývali príslušníci Bošáckej skupiny na začiatku tretieho tisícročia pred naším letopočtom.

V časovej chronológii nasleduje samotná mohyla s náčelníkom Velatickej kultúry doby bronzovej (1250 – 1000 p.n.l.), ktorá je unikátom svojho druhu.

Koncom druhého storočia nášho letopočtu pri mohyle začali ľudia pochovávať svojich spopolnených zosnulých a robili tak do štvrtého storočia (germánsky kmeň kvádov).

Z obdobia neskorého stredoveku až novoveku je tzv. “Krvavá krčma”, ktorá bola súčasťou opevneného kaštieľa Ladislava Očkaja. Ten sa preslávil svojou odvahou ako generál jazdy Františka II. Rákocziho začiatkom osemnásteho storočia (r. 1703 – 1710). Krčma získala svoj prívlastok po tom ako sa rozchýrilo, že z nej vyjde menej zákazníkov ako do nej vojde.

Z obdobia druhej svetovej vojny sú dva nemecké bunkre typu Ringstand 58c tiež zvaný ako “Tobruk”. Ide o strážne guľometné hniezda vybudované ako prekážka v postupe červenej armády koncom vojny.

Ako poslednú pamiatku na tomto mieste možno považovať domček pani Tillerovej, družky pána Nižňanského, ktorí sa dlhé roky až do svojej smrti o toto miesto svedomito starali. Od jeho smrti všetko spustlo.

Aktivity na mohyle

V spolupráci s obyvateľmi obce Očkov a okolia, samosprávou a pamiatkovým úradom realizujeme v prvom rade očistenie areálu Očkovskej mohyly od zanedbanej a náletovej zelene v záujme vhodnej prezentácie kultúrnej pamiatky. Začali sme aj postupne opravovať jednotlivé objekty.