Máj 2020

Od začiatku mája k hradným dobrovoľníkom pribudli aj zamestnanci z úradu práce cez projekt “Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2.” 10 horlivcov sa v plnej sile pustilo do 7 mesačnej práce aby sme hrad znova posunuli vpred. Na hrade sa už pracovalo každý deň, zamestnancov striedajú na víkendy dobrovoľníci, prichádzajú firemný dobrovoľníci a tak pracovný ruch na hrade neutícha. Finalizuje sa objekt východného paláca, na bránovej veži sa opravuje zostávajúca severná stena, v severnom paláci sa konzervujú torzá priečok, v južnom paláci sa demontovalo debnenie klenby, pri románskej vežičke sa muruje oporný pilier, začisťuje sa murivo základu obrannej veže a tisíc iných drobností, ktoré k hradnému životu patria.
Veľmi pekne ďakujeme pracovníkom úradu práce za trpezlivosť s riešením zamestnancov, firme B&R za fantastickú pomoc svojich zamestnancov, našim skvelým zamestnancom a v neposlednom rade dobrovoľníkom nášho združenia, ktorí to všetko udržujú v behu a riadia.