Magyar

Temetvény vár (hrad Tematín) története

 

Temetvény vár a nyugat-szlovákiai Inovec hegységben található. A vár elhelyezkedése gazdag kilátást kínál a Vág folyó völgyébe, amely Szlovákia leghosszabb folyója. A Temetvény vár a Magyar Királyság egyik végvára volt és veszélyhelyzetben a lakosság számára egyben menedékhelyként is szolgált.

A vár 1250 körül épült egy tatár inváziót követően, amikor a lovas támadóknak csak a kőépítmények voltak képesek ellenállni.

A vár számos jelentős és gazdag család kezén ment keresztül, amelyek fokozatosan növelték és erősítették. A jelenlegi formáját 1700 körül kapta, amikor a vár a Bercsényi család tulajdonát képezte. Bercsényi Miklós állítólag XIV. Lajos francia uralkodó udvarában a francia muskétások vívóoktatója volt, majd később II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik fő szervezője és irányítója lett. A felkelés leverését követően a várat el kellett hagynia, amelyet a császári csapatok 1710-ben felgyújtottak. Azóta fokozatosan pusztult és benőtte a természet.

 

Občianske Združenie Hrad Tematín Polgári Társulás

A Hrad Tematín Polgári Társulást 2007-ben diákok egy csoportja hozta létre, akik a barátaik és ismerőseik támogatásával elindították a vár megmentési folyamatát. 2008 tavaszán megkezdték a kaszálást és a bokrok eltávolítását a vár területéről. 2014-ig általában hétvégeken folytak a munkálatok, majd 2014-től a PT bekapcsolódott a „Várak megmentése a munkanélküliek segítségével” projektbe, amelyet a Kulturális Minisztérium és a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium közösen hozott létre. A szezonmunkások az év 6-7 hónapjában dolgoznak, hétvégeken pedig az önkéntesek váltják fel őket. A váron végzett munkálatokat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, különböző alapítványok és adományozók finanszírozzák, amivel hozzájárulnak a projektköltségek kifizetéséhez.

 

Régészeti kutatás

Temetvény vár kutatása 2010 óta folyik és főleg a statikailag károsult részekre, a feltétlenül konzerválandó helyekre, valamint a vár megmentése szempontjából legfontosabb részekre irányul. A munkálatok szakképzett régészek, a kerületi műemlékvédelmi hivatal és történelmi építészek vezetése alatt folynak. Az összes ásás kizárólag kézileg, nehézgépek alkalmazása nélkül történik. A kutatások eredménye lehetővé teszi a helyi eleink életének a rekonstruálását, és egyben segítenek abban, hogy megértsük a vár fokozatos építésének a koncepcióját. Ezek az információk nagyban meghatározzák a konzerválás terjedelmét és módszereit. A talált leleteket a szakemberek katalogizálják és az illetékes múzeumokban helyezik el. A kiállítási helyiségek elkészülését követően a leletek egy része visszakerül majd a várban készülő kiállításokhoz.

 

A vár megmentésének a célja

A cél az eredeti részek megőrzése és védelme konzerválás és a feltétlenül szükséges részleges felújítás által. A régi alapokra nem épülnek új épületek, mivel azok külalakja nem ismeretes. Nem maradtak fenn olyan ábrázolások vagy írásos emlékek, amelyekből világossá válnának az akkori műszaki megoldások. A társadalomban és természetben elfoglalt helye eleve előirányozza, hogy egy szerény oktatási és bemutató hely lesz a természet lágy ölén. Többnapos tanfolyamok során a résztvevők a történelmi népi mesterségek területén képezik tovább magukat, amivel fenntartják a fokozatosan feledésbe merülő korabeli technikákat.