Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev

OZ Hrad Tematín - logo

 

           Sme skupina ľudí, ktorá trávi svoj čas záchranou a zveľaďovaním kultúrneho dedičstva na dvoch miestach - hrade Tematín a pravekej mohyle pri Očkove. Vznikli sme na sklonku roku 2007 z iniciatívy niekoľkých vysokoškolských študentov, ktorí boli krásou hradu a jeho miesta v prírode hlboko oslovený. Čas bežal a aj ľudia v združení sa striedali, čo je bežný jav v skupinách na dobrovoľnej báze. Pár skalných však ostalo a po rokoch to vzali ako za svoje životné povolanie. To najdôležitejšie čo sme sa na hrade naučili, je trpezlivosť, neúnavná práca a ignorovanie negatívnych vplyvov a postojov tých, ktorí tomu nerozumejú. Na začiatku roku 2015 sme sa rozhodli pomôcť obci Očkov v záchrane ich pravekej mohyly, ktorá je unikátnym miestom v stredoeurópskych rozmeroch.

           Práce vykonávame pod dohľadom špičkových odborníkov z mnohých vedných disciplín. Každý plánovaný úkon, ktorý vedie k záchrane , je starostlivo diskutovaný s príslušnými úradmi. Realizované práce sú v súlade so statickým posudkom autorizovaného stavebného inžiniera a následne sú kontrolované pamiatkovým úradom.

                      Nie je Vám osud našich pamiatok ľahostajný rovnako ako nám? Zapojte sa.

 

OZ Hrad Tematin - narodeniny

 

 

 

 

 

Prosím, nespájajte naše združenie (OZ Hrad Tematín) s miestnym združením (Združenie na záchranu hradu Tematín) a neprisudzujte miestnemu združeniu akúkoľvek zásluhu za záchranné práce, ktorých sa nijakou formou nezúčastnilo a dodnes nám ich činnosť v žiadnom rozmere nieje známa.