Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte

 

 

Meno: Baška
Vek: 18 preč :)
Mesto: Pezinok
Dosiahnuté vzdelanie: Mgr. v štúdijnom odbore archeológia
Aktivita na hrade: Reklama združenia, získavanie sponzorov, pomoc pri tvorbe grantov, tvorba násteniek, posterov, fotografovanie, archeologický výskum, pomocné murárske práce a iné.

Meno: Maťo
Vek: 30 preč
Obec: Východná
Dosiahnuté vzdelanie:
Mgr. v štúdijnom odbore ložisková geológia
Povolanie: Laboratórny technik geotechnického laboratória zemín a hornín
Aktivita na hrade: Návrh postupov, transport, murovanie, archeologický výskum, kosenie, práca s drevom, príprava stavebných materiálov, pomocné murárske práce, murárske práce a geotechnické skúšky  materiálov z hradu v laboratóriu.

Meno: Peter
Vek: 30 preč
Mesto: Kálnica
Povolanie:  Tesár a strojný inžinier
Aktivita na hrade: Murárske práce, tesárske práce, technické riešenia, projektovanie technických návrhov, hľadanie sponzorov, transport materiálu, objednávky a výpočet reziva a iné.

Meno: Mojmír
Vek: 30 preč
Mesto: Piešťany
Dosiahnuté vzdelanie: Mgr. v štúdijnom odbore inžinierska geológia a hydrogeológia, Mgr. v štúdijnom odbore archeológia, prerušené doktorandské štúdium v Kodani
Povolanie: Veda a výskum
Aktivita na hrade: Návrh a realizácia grantov, riadenie postupov, transport, murovanie, archeologický výskum, kosenie, správa stránky, tvorba posterov, fotografovanie, video natáčanie a iné.

Meno: Pali
Vek: 27 preč
Mesto: Piešťany
Povolanie: "Napíš tam, že som dobrodruh a cimrmanolog...na to baby berú."
Aktivita na hrade: Hľadanie zdrojov, pomocné murárske práce, archeologický výskum, reklama združenia a propagácia výsledkov, občas kuchtenie a veľa iného.

Meno: Alex
Vek: 23 preč
Mesto: Bernolákovo
Povolanie: Tlmočník a prekladateľ
Aktivita na hrade: Pomocné práce, hľadanie zdrojov, transport, právne záležitosti, archeologický výskum, murovanie a iné.

Meno: Peter
Vek: 23 preč
Mesto: Dolná Krupá
Povolanie: Ing. v odbore krajinárstvo na STU stavebnej a Ing. arch. v odbore obnova pamiatok.
Aktivita na hrade: Architektonické návrhy, grafika, design a riešenia interiérov a exteriérov, pomocné práce, archeologický výskum, murovanie.