Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk

OZ Hrad Tematín - logo

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem poukázať 2% na záchranu hradu Tematín.

Naše údaje:

IČO/SID
4 2 1 2 7 5 4 8 /

Právna forma
Občianske združenie

Obchodné meno (názov)
OZ Hrad Tematín

Sídlo
Alexandra Dubčeka 14,  92101 Piešťany

 

Na tejto stránke ešte nájde aj návod:

• zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie
• fyzická osoba, ktorá si vypracováva daňové priznanie sama

• právnická osoba/podnikateľ

 
 

Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie


          Postup krokov pre FO, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov:

• požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani z príjmov, kde v časti VII označíte slovo "Žiadam".

• na základe Vašej žiadosti Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatenej dani (TU), kde okrem výšky zaplatenej dane uvedie aj fakt, že nemáte nedoplatok na dani.

• následne vyplníte vyhlásenie o poukázaní 2% (TU), kde uvediete Vaše meno, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zo zaplatenej dane.

• vyplnené formuláre (ako "Potvrdenie o zaplatenej dani", tak aj "Vyhlásenie o poukázaní 2%") doručte/pošlite najneskôr do 30. APRÍLA 2017 príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

 

Fyzická osoba, ktorá si vypracováva daňové priznanie sama


          Postup krokov pre FO, ktoré podávajú daňové priznanie sami:

• 2% nám môžete poukázať ak ste zaplatili daň a nemáte nedoplatky na dani ani za predchádzajúce obdobia.

 

Daňové priznanie typu A

• ak si podávate daňové priznanie typu A, tak v VIII. oddieli do r. 75 vpíšete sumu zodpovedajúcu 2%  (minimálne však 3 Eur), následne sa podpíšete do kolonky "podpis daňovníka (zástupcu)" a do r. 76 uvediete naše údaje, ktoré sú uvedené vyžšie.

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie.

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

 

Daňové priznanie typu B

• ak si podávate daňové priznanie typu B, tak v XIII. oddieli do r. 121 vpíšete sumu zodpovedajúcu 2%   (minimálne však 3 Eur), následne sa podpíšete do kolonky "podpis daňovníka (zástupcu)" a do r. 122 uvediete naše údaje, ktoré sú uvedené vyžšie.

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie.

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

Podnikatelia

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie nasledovne (TU JE PRÍKLAD).

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

 

 

Ďakujeme Vám, spolu meníme svet.