Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk

OZ Hrad Tematín - logo

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem poukázať 2% na záchranu hradu Tematín.

Naše údaje:

IČO/SID
4 2 1 2 7 5 4 8 /

Právna forma
Občianske združenie

Obchodné meno (názov)
OZ Hrad Tematín

Sídlo
Alexandra Dubčeka 14,  92101 Piešťany

 

Na tejto stránke ešte nájde aj návod:

• zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie
• fyzická osoba, ktorá si vypracováva daňové priznanie sama

• právnická osoba/podnikateľ

 
 

Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie


          Postup krokov pre FO, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov:

• požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani z príjmov, kde v časti VII označíte slovo "Žiadam".

• na základe Vašej žiadosti Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatenej dani (TU), kde okrem výšky zaplatenej dane uvedie aj fakt, že nemáte nedoplatok na dani.

• následne vyplníte vyhlásenie o poukázaní 2% (TU), kde uvediete Vaše meno, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zo zaplatenej dane.

• vyplnené formuláre (ako "Potvrdenie o zaplatenej dani", tak aj "Vyhlásenie o poukázaní 2%") doručte/pošlite najneskôr do 30. APRÍLA 2017 príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

 

Fyzická osoba, ktorá si vypracováva daňové priznanie sama


          Postup krokov pre FO, ktoré podávajú daňové priznanie sami:

• 2% nám môžete poukázať ak ste zaplatili daň a nemáte nedoplatky na dani ani za predchádzajúce obdobia.

 

Daňové priznanie typu A

• ak si podávate daňové priznanie typu A, tak v VIII. oddieli do r. 75 vpíšete sumu zodpovedajúcu 2%  (minimálne však 3 Eur), následne sa podpíšete do kolonky "podpis daňovníka (zástupcu)" a do r. 76 uvediete naše údaje, ktoré sú uvedené vyžšie.

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie.

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

 

Daňové priznanie typu B

• ak si podávate daňové priznanie typu B, tak v XIII. oddieli do r. 121 vpíšete sumu zodpovedajúcu 2%   (minimálne však 3 Eur), následne sa podpíšete do kolonky "podpis daňovníka (zástupcu)" a do r. 122 uvediete naše údaje, ktoré sú uvedené vyžšie.

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie.

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

Podnikatelia

• naše údaje (vpíšte ich, prosím, do kolonky "Údaje o prijímateľovi") - uvedené sú vyžšie nasledovne (TU JE PRÍKLAD).

• riadne vyplnené daňové priznanie doručte/pošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte prípadné nedoplatky na dani z príjmov.

 

 

 

Ďakujeme Vám, spolu meníme svet.