Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk

Články

Pracovný archeologický tábor na hrade Tematín (pre študentov i dospelých)

18.7. - 31.7. 2017

 

Cieľ výskumu: výskum a dokumentácia veľkej obrannej veže, neskororománskej vežičky a severného paláca

Kto sa môže zapojiť: ktokoľvek od 18 rokov i čo i len na pár dní

Náplň práce: postupné prehlbovanie sond a rezov, sitovanie zeminy, transport zeminy mimo hrad, kresebná dokumentácia, polohopisné a výškopisné zameriavanie, čistenie materiálu, fotodokumentácia a katalogizácia nálezov.

Denný režim:  práca 9 - 13:00, 15 - 18:00

Strava: zabezpečená spoločným varením priamo na hrade

Ubytovanie: v hradnej bašte na drevených pričniach v spacákoch

WC: suché

Sprcha: poľná sprcha - tečúca voda z bandasky

Poplatok: žiadny

Potrebná výbava: spacák, karimatka, pracovné oblečenie, pevná obuv, čelovka