Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm

Články

Projekt Tematín 2017 - so zapojením uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

 

Stav projektu - rozbehnutý v plnom prúde.

 

Prvé výsledky na západných oknách severného paláca

 

23.9. 2017 - Murárske práce v extreiéroch pomaly finišujú a to na severnom múre severného paláca. Pre zhoršené počasie sa momentálne práca spomalila a sústreďuje sa do interíéru vežovej časti severného paláca (príprava klenby 1NP). Pre neskoršiu dodávku pieskovca dôjde ešte k stabilizácii východného múru bránovej veže v najnevyhnutnejšom rozsahu. V oblasti západných okien severného paláca nás čaká stabilizácia hlavice druhého oporného piliera. Súčastný stav zamestnacov z UP je 8 ks, počet dobrovoľníkov počas akcií varíruje medzi 6 - 14 ks.