Príroda nie je chrám, ale dielňa a človek je v nej robotníkom. Ivan Sergejevič Turgenev
Nie ten, kto toho veľa má, ale ten, kto toho veľa rozdá, je bohatý. Erich Fromm
Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete. Mohamed
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Lucius Annaeus Seneca
Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete. Henry David Thoreau
Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom. Napoleon Bonaparte
Never slovám, ak za nimi nestoja skutky. Mary Wardová
Človek veľa vydrží, ak má cieľ. Tomáš Garrigue Masaryk

Články

Projekt Tematín 2017 - so zapojením uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

 

Stav projektu - rozbehnutý v plnom prúde.

 

Prvé výsledky na západných oknách severného paláca

 

23.9. 2017 - Murárske práce v extreiéroch pomaly finišujú a to na severnom múre severného paláca. Pre zhoršené počasie sa momentálne práca spomalila a sústreďuje sa do interíéru vežovej časti severného paláca (príprava klenby 1NP). Pre neskoršiu dodávku pieskovca dôjde ešte k stabilizácii východného múru bránovej veže v najnevyhnutnejšom rozsahu. V oblasti západných okien severného paláca nás čaká stabilizácia hlavice druhého oporného piliera. Súčastný stav zamestnacov z UP je 8 ks, počet dobrovoľníkov počas akcií varíruje medzi 6 - 14 ks.